top of page

A(lumni) G(entse) F(ilosofen) en M(oraalwetenschappen

Afgestudeerd als wijsgeer of moraalridder? Dan kan je lid worden van de AGFM, de officiële alumnivereniging van de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de Universeit Gent.

AFGM website

AFGM Facebookpagina

bottom of page